Yazı Detayı
25 Eylül 2018 - Salı 04:16
 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI
AHMET EGİN
Medicalpark Genel Müdür Yardımcısı
 
 
Medicalpark Genel Müdür Yardımcısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastaneleri; "hastaları kontrol altında tutan, tanı ve tedavilerinin yanı sıra rehabilitasyon hizmetleri veren sağlık kuruluşları" olarak tanımlamıştır. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nde hastaneler, "hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin, ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlar" olarak tanımlanmaktadır.

Hastaneler, tedavi ve tıbbi bakım fonksiyonlarının yanı sıra doktorların ve yardımcı sağlık personelinin eğitimi, tıbbi araştırma ve toplum sağlığı gibi hizmetleri de yerine getirmektedirler. Bu nedenle hastaneleri tıbbi bir kuruluş, ekonomik bir işletme, doktor ve diğer personeline eğitim veren bir eğitim kurumu, bir araştırma ünitesi, birçok meslek gruplarından kişilerin çalıştığı sosyal bir örgüt olarak tanımlamak mümkündür.

Hastaneler toplumdaki karmaşık ve dinamik kurumlar arasında yer alırlar. Hastane, sağlık ve bakım sisteminin merkezi olarak düşünülür. Hastaneler, hasta ve yaralıların tedavi edildikleri merkezler olmaları yanında, toplum sağlığının yükseltilmesinde de önemli rol oynarlar.

Hasta ve yaralıların tedavisi dışında kalan hizmetler de önemlidir ve ayrıca bireylerin ve toplumun sağlığı üzerinde büyük etkide bulunmaktadırlar. Hastaneler, dinamik değişken bir çevre içinde, aldıkları girdileri dönüştürme sürecinden geçirerek, çıktılarının önemli bir kısmını yine aynı çevreye veren, geribildirim mekanizmasına sahip sistemlerdir.

Hastanenin girdileri, maddi, mali ve beşeri kaynaklardan oluşmaktadır.

Hastanelerin amacı, belli düzeydeki sağlık hizmetlerini en düşük maliyette ve en yüksek kalitede sunmak olmalıdır. Hastane yöneticisi, bu amacı gerçekleştirmek için hastane kaynaklarını optimum düzeyde planlayan ve kullanan kimse olarak tanımlanabilir. Hastane yönetimi; hastane amacına yönelik olarak hizmet unsurlarını verimli, ekonomik ve uyumlu bir biçimde harekete geçiren, bu iş yapılırken bilimsel yönetim tekniklerini kullanan, yeni bilgi ve beceriler gerektiren, işin yapılmasına yönelik olarak çeşitli fonksiyonları kapsayan bir bilim, sanat ve özelleşmiş bir yönetim alanıdır.

Hastanelerin kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olmalarına karşılık, bunların yönetimlerini işletmecilik biliminden ayrı tutmak mümkün değildir. Hastaneler, hizmetlerini eksiksiz yerine getirebilmek için etkili bir yönetime sahip olmak zorundadırlar. Hastane yönetimi, genel yönetimin bir çeşididir ve planlama, programlama, bütçeleme, kadrolama, yürütme, kontrol gibi fonksiyonları kapsar. Türkiye'de sağlık hizmet sunumunda özel sektörce kurulan hastanelerin dışında sektörün hakimi Kamu hastaneleridir.

Artık kamu hastane standartlarını yükseltmiş bu durum rekabet şartlarını keskin ve acımasız hale getirmiş, özel butik hastaneler zor durumda kalmışlardır. Özeldeki zincir hastaneler bu durumda kendilerini kalitelerini artırarak rekabette yer almakta ,hizmet alanlar bu işlemlerden olumlu yararlanmaktadırlar.

Türkiye de sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, gerek kamu gerekse de özelde asgari standartları belirleme, uygulama ve denetim yetkisi Sağlık Bakanlığındadır.Sağlık Bakanlığı özel sektör hastanelerinde 30’a 70 oranını kadro,yatak ve özellikli sağlık hizmetlerinde uygulamaktadır.Ayrıca kadro taşımalarda bölgeler sistemine geçerek ülke genelinde eşit dağılımı amaçlamaktadır.

Tabi ki bu ölçüler özel hastaneleri hem mali yönden hem de idari yönden kıskaca almaktadır.

Kalite bilinçli yapıldığı zaman hizmet kullanıcıları için bir fırsat ancak kalite aynı zamanda bir maliyet unsurudur. Buradamaliyet, hacim ve kar analizlerinin iyi yapılması gerekmektedir.
 
Etiketler: YATAKLI, TEDAVİ, KURUMLARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı