banner162
Yedaş Satılıyor Mu? Çalık Yedaş Satılıyor

Samsun dahil 5 ilin elektrik dağıtımını sağlayan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Japon Mitsubishi'ye satılacağı iddia edildi. Çalık Holdin YEDAŞ'ı satacak mı?

27 Ağustos 2016 Cumartesi 16:51
Yedaş Satılıyor Mu? Çalık Yedaş Satılıyor
 Samsun dahil 5 ilin elektrik dağıtımını sağlayan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Japon Mitsubishi'ye satılacağı iddia edildi. Çalık Holdin YEDAŞ'ı satacak mı?

Samsun dahil 5 ilin elektrik dağıtımını sağlayan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Japon Mitsubishi'ye satılacağı iddia edildi. Samsunhaber tc sitesinde yer alan habere göre, Çalık Holding'e bağlı Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin(YEDAŞ) satılacağı iddia edildi.

JAPON MİTSUBİSHİ'YE GİDİYOR

Daha önce Bursagaz ve Kayserigaz'daki büyük hisselerini devrederek enerji dağıtım sektöründen ayrılan Çalık Holding, YEDAŞ'ı Japon devi Mitsubishi'ye satmaya hazırlanıyor. Nurettin Türkoğlu'nun görevden alınıp Rıdvan Aktürk'ün genel müdür olmasının ardından şirkette yapılan büyük revizyon dikkati çekti. Yaklaşık 150 kişinin işten çıkarıldığı kurum, son zamanlarda elektrik dağıtımdaki yaşanan büyük aksaklıklar nedeniyle de bölgede sert eleştirilere uğruyordu.

Tarihçesi

1970 yılında; Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır. 

1994 yılında; hizmetlerin daha etkin, daha verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ve özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmış ve TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuşlardır.

2004 yılında; TEDAŞ 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır. 

2009 yılında; YEDAŞ ihalesini 441,5 milyon $ bedelle kazanan Çalık Enerji, 29 Aralık 2010 tarihi itibariyle özelleşerek, Genel Müdürlüğü'nü Samsun’a kurduğu Çalık YEDAŞ ile Çorum, Ordu, Amasya, Sinop illerinde en küçük yerleşim birimlerine kadar, bugün sayıları 1,8 milyonu bulan abonelerine, 34,5 kV' a kadar elektriğin dağıtımı hizmetlerini kaliteli ve kesintisiz sunma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

2013 yılında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın, Dağıtım ve Perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması ile ilgili olarak, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine eklenen, “Dağıtım şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, 01.01.2013 tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler.” hükmü uyarınca Çalık YEDAŞ olarak faaliyetlerine devam eden şirketimiz; perakende hizmetlerini  26.02.2013 tarihinden itibaren kısmi bölünme yolu ile kurulan Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ), dağıtım faaliyetlerini de Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) olarak sürdürmektedir.


Hukuki ayrıştırma çerçevesinde yapılan ikincil düzenlemeler kapsamında, Yönetmeliğin 32’nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (I) bendinde; “Görevli perakende satış şirketinin, iş ve işlemlerinde tüketicilere; ilgili dağıtım şirketinin devamı niteliğinde olduğu izlenimi verebilecek aynı marka, logo ve ana şirket unvanı gibi hususların kullanılmaması ve bu nitelikteki açıklama ve beyanlardan kaçınmakla yükümlü olduğu” hükmü uyarınca, bağımsız şebeke operatörü olan dağıtım şirketinin unvanında yer alan ana şirketi çağrıştıran ifadelerin çıkarılması gerektiğinden, şirket unvanlarından ana şirket olan Çalık YEDAŞ’ın Çalık ibaresi kaldırılmış, şirketimiz 22.02.2013 tarihinden itibaren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ünvanı ile (YEDAŞ) faaliyetlerini sürdürmektedir.

YEDAŞ; bu yeni dönemde de, sahip olduğu sorumluluğun bilinciyle ekonomik ve sosyal hayatımızdaki yeri tartışılmaz olan elektrik enerjisinin 5 ilinde de tüm abonelerine yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulmasını temel amaç edinerek, elektriğin dağıtımı hizmetini yapma görevini aynı azim ve kararlılıkla, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda sürdürmektedir.

Yorum Gönder